Ang mga Salita ng Iqaamah at ang Sunnah na Paraan ng Pagtawag ng Iqaamah – 4

4. Ang Iqaamah ay itatawag sa loob ng musjid.

5. Mas mainam na ang iqaamah ay itatawag ng taong tumawag ng adhaan.

عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم (سنن الترمذي، الرقم: 199)

Si Sayyiduna Ziyad bin Harith Suda’ee radhiyallahu anhu ay nag-ulat, “Sa isang pagkakataon, kasama ko ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa isang paglalakbay. Inutusan niya akong tumawag ng adhaan at ginawa ko iyon. Pagkatapos noon, ginusto ni Bilaal radhiyallahu anhu na itawag ang iqaamah. Gayunpaman, sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa kanya, ‘Ang iyong kapatid na Suda’ee (mula sa Suda’, isang tanyag na tribo mula sa Yemen,) ay tumawag ng adhaan, at ang tumatawag ng adhaan ay dapat magbigay ng iqaamah.’”
6. Iharap ang iyong mukha sa kanan kapag nagsasabi ng hayya alas salah (hayya alas salah) at sa kaliwa kapag nagsasabi ng hayya alal falaah.
7. Kapag ang iqaamah ay itinawag na para sa salaah, huwag magsimula sa pagsasagawa ng sunnah salaah. Sa halip, sumali kaagad sa fardh salaah. Pagkatapos ng fardh salaah, gawin ang sunnah kung hindi ito ginawa bago ang fardh salaah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (صحيح مسلم، الرقم: 710)

Si Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay nag-ulat na si Sayyiduna Nabi sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Kapag ang iqaamah ay itinawag na, walang salaah ang dapat gawin maliban sa fardh salaah.”

Suriin din ang

Dua sa Oras ng Adhaan ng Maghrib

Bigkasin ang sumusunod na dua sa panahon ng adhaan ng Maghrib o pagkatapos ng adhaan: …