Tungkol sa amin

بسم الله الرحمن الرحيم

Binanggit ng Allah Ta’ala sa Qur’aan Majeed:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Sa araw na ito ay aking ginawang perpekto para sa inyo ang inyong deen, at aking kinumpleto ang aking pabor sa inyo at ako ay nalulugod sa Islam bilang inyong relihiyon. (Surah Maa’idah v. 3)

Ang talatang ito ng Qur’aan Majeed ay ipinahayag sa okasyon ng HajjatulWadaa (ang Huling Hajj).Sa talatang ito, malinaw na ipinapaalam sa atin na ang ating deen – ang relehiyong Islam – ay perpekto at kumpleto. Ang deen ng Islam ay ang tanging deen na tinatanggap at minamahal ng Allah Ta‘ala at mananatili sa orihinal nitong anyo hanggang sa Araw ng Qiyaamah.

Sa bawat panahon, ang Allah Ta‘ala ay pumili ng ilang mga espesyal na tagapaglingkod para sa pangangalaga at proteksyon ng Islam. Ang mga espesyal na tagapaglingkod na ito ay nagpalaganap ng mga turo ng Qur’aan at Hadith at ang tamang Aqaa’id (paniniwala) ng Islam sa masa. Sila ay gumawa ng sama-samang pagsisikap na ipalaganap ang kumpletong deen sa ummah sa dalisay at malinis nitong anyo, gaya ng ipinarating sa ummah ng mga Sahaabah (radhiyallahu ‘anhum), Taabi’een (rahimahumullah) at ng mga banal na nauna.

Ang website na ito ay may parehong layunin at layunin–ang ipakita sa ummah ang tama at dalisay na aral ng Islam na itinatag mula sa mga tunay na pinagmumulan ng deen. Nawa’y tanggapin ng Allah Ta’ala ang mahinang pagsisikap na ito at gawin itong paraan ng ummah na magkaroon ng ganap na benepisyo – ameen.

Dapat tandaan na ang website na ito ay pinapatakbo sa ilalim ng tangkilik ng Hazrat Mufti EbrahimSalejee (ang punong-guro ng Madrasah Ta’leemudDeen, Durban – Isipingo Beach).

Maikling Talambuhay ni Mufti Ebrahim Salejee

Si Hazrat Mufti EbrahimSalejee (daamat barakaatuhu) ay isang kilalang nagtapos ng Daar-ul-Uloom Deoband. Isa rin siyang senior Khalifah ng Hazrat Moulana Maseehullah Khan (rahimahullah) ng Jalalabad at Hazrat Mufti Mahmoodul Hasan (rahimahullah) ng Gangoh.

Sa Daarul Uloom Deoband, pinagpala siyang makapag-aral sa ilalim ng mga dakilang liwanag tulad nina Qari Tayyib, Hazrat Mufti Mahmoodul Hasan Gangohi, Hazrat Moulana Anzar Shah Kahmeeri (rahimahumullah) at iba pa.

Si Hazrat Mufti Ebrahim Salejee (daamat barakaatuhu) ay biniyayaan din ng Allah Ta‘ala na magbigay ng mahusay na paglilingkod sa larangan ng Tazkiyah at Tasawwuf (repormasyon sa sarili). Higit pa rito, mayroong daan-daang maktab madrasah at marami pang ibang mga institusyon at departamento ng deen na pinamamahalaan sa ilalim ng kanyang patnubay at pangangasiwa.

Iniugnay ng maraming tao ang kanilang sarili kay Hazrat Mufti Ebrahim Salejee (daamat barakaatuhu) para sa layunin ng islaah at repormasyon sa sarili. Regular silang dumadalo sa kanyang lingguhang mga diskurso sa mga paksang may kinalaman sa paglilinis ng kaluluwa at iba pang mga kaugnay na paksa, kung saan napapalakas nila ang kanilang imaan at mapabuti ang kanilang buhay.

Matapos makapagtapos mula sa Daar-ul-Uloom Deoband, si Hazrat Mufti Ebrahim Salejee (daamat barakaatuhu) ay bumalik sa South Africa kung saan siya nagsimula ng isang madrasah na pinangalanang Ta’leemuddeen mula sa kanyang tahanan. Alhamdulillah, ang madrasah na ito ay nabibilang ngayon sa mga kilalang madrasah sa South Africa, kung saan daan-daang estudyante ang nakakuha ng kaalaman sa deen, at pagkatapos noon ay nagsimulang ipalaganap ang kaalaman ng deen sa buong mundo.

Kami ay nagdu-du‘aa kay Allah Ta‘ala na pagpalain si Hazrat Mufti Salejee (daamat barakaatuhu) ng mabuting kalusugan at mahabang buhay, at nawa’y patuloy na makinabang ang ummah mula sa kanya – ameen.