Gantimpala ng Pagsulat ng ‘Sallallahu Alaihi Wasallam’

Sinabi ni Hasan bin Muhammad rahimahullah: Minsan kong nakita si Imaam Ahmad bin Hambal rahimahullah sa isang panaginip. Sinabi niya sa akin, “Kung masasaksihan mo lamang ng iyong mga mata ang mga dakilang gantimpala at mga pagpapala na nagniningning sa ating harapan para sa mga sumulat ng Salawat kay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa kanilang mga aklat.” (AlQawlul Badee pg. 486)
Tandaan: Kapag isinusulat ang pangalan ni Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pagkatapos nito ay dapat isulat ang kumpletong ( صلى الله عليه وسلم) sa Arabic o ‘sallallahu ‘alaihi wasallam’ sa Ingles. Hindi sapat ang pagdadaglat tulad ng ‘SAW’ o PBUH atbp dahil ito ay hindi naaayon sa karapatdapat na paggalang sa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.
Bukod dito, biniyayaan ng Allah ta’ala ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ng pinakamataas na ranggo mula sa nilikha, at ipinag-utos sa atin na magpadala ng Salawat kay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at magpakita ng pasasalamat sa kanya para sa mga pabor na natanggap namit sa pamamagitan niya. Kaya naman, kapag ang isang bata ay ipinanganak at ang azaan at iqaamah ay tinawag sa kanyang mga tainga, tayo ay inutusang itawag ang pangalan ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kasama pangalan ng Allah ta’ala.

Suriin din ang

Ang Sumpa ng Jibreel alayhis salam at ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 

عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر فحضرنا …