Ang mga Salita ng Iqaamah at ang Sunnah na Paraan ng Pagtawag ng Iqaamah – 1

1. Ang mga salita ng iqaamah ay kapareho ng mga salita ng adhaan. Gayunpaman, kapag tumatawag ng iqaamah, isang beses lamang sasabihin ang bawat parirala, maliban sa (qad qaamatis salaah) na bibigkasin ng dalawang beses. Kaya naman, pagkatapos ng (hayya alal falaah), sasabihin ang:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ

Ang salah ay naitatag, ang salaah ay naitatag.

Suriin din ang

Mga Kabutihan ng Musjid – 1

 1. Ang mga masjid ay idineklara bilang pinakamamahal na lugar sa Allah ta’ala. عن أبي …