Dua pagkatapos ng Adhaan – 3

3. Ang mga sumusunod na duas ng adhaan ay maaari ding bigkasin:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

O Allah ta’ala! Rabb/panginoon ng perpektong panawagan na ito at ng itinatag na salaah! Magpadala Ka ng mga pagbati kay Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam (ibuhos ang Iyong awa sa kanya) at ipagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan (ng pamamagitan para sa lahat ng nilikha) sa Araw ng Qiyaamah.

اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاجْعَلْنَا فِيْ شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

O Allah ta’ala! Rabb/panginoon ng perpektong tawag na ito at itinatag na salaah! Magpadala ng mga pagbati sa Iyong alipin at sa Iyong Sugo (magbuhos ng Iyong awa sa kanya), at gawin kaming kabilang sa mga tatanggap ng kanyang pamamagitan sa Araw ng Qiyaamah.

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلاةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنِّيْ رِضَاءً لَا سَخَطَ بَعْدَهُ

O Allah ta’ala! Rabb/panginoon nitong itinatag na tawag at kapaki-pakinabang na salaah! Magpadala ng mga pagbati (magbuhos ng Iyong awa) kay Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam at ipagkaloob mo sa akin ang Iyong kasiyahan na pagkatapos nito ay hindi Ka na kailanman masusuklam sa akin. 
Iniulat sa Hadith na kung binibigkas ng isang tao ang nabanggit na dua at pagkatapos ay magdasal kay Allah ta’ala, ang kanyang dua ay tatanggapin. (Majmauz Zawaaid #1875)

Suriin din ang

Mga Kabutihan ng Musjid – 1

 1. Ang mga masjid ay idineklara bilang pinakamamahal na lugar sa Allah ta’ala. عن أبي …