Ang Salawat ng Ummah ay nakakarating kay Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (سنن أبي داود، الرقم: 2042، وإسناده جيد كما في البدر المنير 5/290)

Si Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay nag-ulat na ang Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Huwag ninyong gawing libingan ang inyong mga tahanan (yun ay buhayin niyo ang inyong mga tahanan ng mga matuwid na gawain hal. Salaah, pagbasa ng Quraan Majeed, atbp, upang ang inyong mga tahanan ay hindi maging katulad ng libingan na walang amal), at huwag mong gawing lugar ng kapistahan ang aking libingan, at bigkasin mo ang Salawat sa akin, sapagkat tiyak na ang iyong Salawat ay umaabot sa akin (sa pamamagitan ng mga anghel) mula saan ka man naroroon.”
Qaseedah Burdah 

Ang Allaamah Busairi rahimahullah ay isang iskolar ng Deen at isang banal na personalidad. Sa kanyang buhay, siya ay na-stroke. Inihanda niya ang kanyang tula (ang Qaseedah Burdah) na may pag-asang ang mga tula na ito ng papuri at pagmamahal kay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay magiging isang paraan para sa kanya sa paghahanap ng awa ng Allah ta’ala at pagpapagaling sa kanya mula sa kanyang paghihirap. Isang gabi, nakita niya si Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa isang panaginip at iniharap sa harap ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ang mga tula na kanyang ginawa dahil sa pagmamahal ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ipinatong ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ang kanyang pinagpalang kamay sa kanya, at nang siya ay magising sa umaga, siya ay gumaling at nakalakad. (Kashfuz zunoon 2/1331)

Suriin din ang

Ang Sumpa ng Jibreel alayhis salam at ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 

عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر فحضرنا …