Dua pagkatapos ng Adhaan

1. Pagkatapos ng adhaan, dapat bigkasin ang salawat kay Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at pagkatapos ay bigkasin ang sumusunod na dua:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادْ

O Allah ta’ala, diyos nitong perpektong panawagan at ng itinatag na salaah, ipagkaloob Mo kay Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang ‘waselah’ (isang napakataas na posisyon sa Jannah) at ‘fadheelah’ (isang mataas na posisyon na higit sa lahat ng nilikha), at ipagkaloob Mo sa kanya ang “Maqaam Mahmood” (ang karangalan ng pamamagitan kay Allah ta’ala upang simulan ang pagtutuos para sa buong sangnilikha sa Araw ng Qiyaamah) na Iyong ipinangako sa kanya, katunayan na hindi Ka sumasalungat sa Iyong pangako.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة (صحيح مسلم، الرقم: 384)

Iniulat ni Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Aas radhiyallahu anhu na narinig niya si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na nagsabi, “Kapag narinig mo ang muadhin na tumawag ng adhaan, pagkatapos noon ay ulitin ang mga salita ng adhaan pagkatapos niya at pagkatapos ay bigkasin ang salawat sa akin (bago bigkasin ang dua ng adhaan). Katotohanan, sinuman ang bumigkas ng salawat sa akin nang isang beses, ang Allah ta’ala ay magpapadala sa kanya ng sampung pagpapala. Pagkatapos (bigkasin mo ang dua pagkatapos ng adhaan kung saan ikaw ay magsumamo sa Allah ta’ala na biyayaan ako ng karangalan ng ‘waseelah’ na isang mataas na posisyon at ranggo sa Jannah na eksklusibong ipagkakaloob sa isa sa mga espesyal na mga alipin ni Allah. Taos-puso akong umaasa na ipagkaloob sa akin ang posisyong iyon, at sinuman ang magsumamo kay Allah ta’ala na ipagkaloob sa akin ang ‘waseelah’, tatanggapin niya ang aking pamamagitan sa Araw ng Qiyaamah.”

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة (صحيح البخاري، الرقم: 614) (وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فقد ذكرها البيهقي في السنن الكبرى، 1/410)

Iniulat ni Sayyiduna Jaabir radhiyallahu anhu na sinabi ni Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, “Sinuman ang bumigkas ng sumusunod na du’a pagkatapos ng adhaan, tatanggap siya ng aking pamamagitan sa Araw ng Qiyaamah.”

Suriin din ang

Mga Kabutihan ng Musjid – 1

 1. Ang mga masjid ay idineklara bilang pinakamamahal na lugar sa Allah ta’ala. عن أبي …