Ang Salawat at Salaam na Inihahatid kay Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa pamamagitan ng mga Anghel 

عن ابن عباس قال: ليس أحد من أمة محمد يصلي على محمد أو يسلم عليه إلا بلغه يصلي عليك فلان ويسلم عليك فلان (مسند إسحاق بن راهويه، الرقم: 911، رجاله ثقات إلا أبا يحيى القتات، ففيه ضعف.)

Sayyiduna Ibnu Abbaas radhiyallahu anhuma ay minsang binanggit ang sumusunod,  “Walang tao mula sa Ummah ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na bumigkas ng Salawat o Salaam kay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maliban na ito ay ipinarating sa kanya (sa pamamagitan ng mga anghel) at sinasabi sa kanya, ‘Si ganun ay bumigkas ng Salawat para sa iyo, at si ganito ay bumigkas ng Salaam para sa iyo.’”

Ang May-akda ng librong Dalaa’ilul Khairaat 

Ito ay binanggit patungkol sa may-akda ng librong Dalaa’ilul Khairaat na minsang naglakbay siya. Sa panahon ng paglalakbay, siya ay nangangailangan ng tubig upang magsagawa ng wudhu. Kasunod nito, nakatagpo siya ng isang balon, ngunit dahil sa walang balde at lubid, hindi niya mailabas ang tubig mula sa balon. Dahil sa pag-aalala sa kanyang salaah, siya ay labis na nag-alala. Habang nasa ganitong estado, isang batang babae (na hindi pa baaligh) ang nakakita sa kanya at lumapit sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang problema, at ipinaliwanag niya sa kanya ang problema. Agad siyang dumura sa balon kung saan ang tubig ay tumaas nang mag-isa sa tuktok ng balon. Nang masaksihan ang himalang ito na ginawa ng batang babae, nabigla siya at sa gayo’y tinanong ang batang babae, “Paano mo ginawa ang himalang ito?” Sumagot ang batang babae, “Ito ay sa pamamagitan ng mga pagpapala ng Salawat na aking binigkas kay Nabi sallallahu alayhi wasallam.” Ang himalang ito ang nag-udyok sa kanya na isulat ang aklat na Dalaa’ilul Khairaat. (Muqaddamah Dalaa’ilul Khairaat pg. 14)
Ang Allaamah Zardaq rahimahullah ay nag-ulat na sa pagkamatay ng may-akda ng Dalaa’ilul Khairaat, ang mabangong amoy ng musk at amber ay kumakalat mula sa libingan. Ito ay dahil sa mga pagpapala ng Salawat. (Fazaail-e-Durood pg. 152)

Suriin din ang

Ang Sumpa ng Jibreel alayhis salam at ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 

عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر فحضرنا …