Ang mga Salita ng Iqaamah at ang Sunnah na Paraan ng Pagtawag ng Iqaamah – 2

2. Kapag tumatawag ng iqaamah, bigkasin ang dalawang parirala nang magkasama at huminto lamang pagkatapos makumpleto ang parehong parirala. Ang paraan ng pagtawag sa bawat hanay ng dalawang parirala ay ang mga sumusunod:

Unang sabihin:

اَللهُ أَكْبَرَ اللهُ أَكْبَرْ

Si Allah ta’ala ang pinakadakila, ang Allah ta’ala ang pinakadakila. 
Pangalawang sasabihin:

أَشْهَدُ أَلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهْ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهْ

Ako ay sumasaksi na walang sinumang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah ta’ala, ako ay sumasaksi na si Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay ang sugo ng Allah ta’ala. 
Pangatlong sasabihin:

حَيَّ عَلٰى الصَّلَاةْ حَيَّ عَلٰى الْفَلَاحْ

Halina sa salaah, halina sa tagumpay. 
Ikaapat na sasabihin:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةْ

Naitatag na ang salaah, naitatag na ang salaah.
Ikalimang sasabihin:

اَللهُ أَكْبَرَ اللهُ أَكْبَرْ

Si Allah ta’ala ang pinakadakila, ang Allah ta’ala ang pinakadakila. 
Ika-anim na sasabihin:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهْ

Walang sinumang karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah ta’ala.

Suriin din ang

Mga Kabutihan ng Musjid – 1

 1. Ang mga masjid ay idineklara bilang pinakamamahal na lugar sa Allah ta’ala. عن أبي …