Ang mga Anghel na Naghahatid ng Salawat ng Ummah

عن أنس بن مالك  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتبت له سوى ذلك عشر حسنات (المعجم الأوسط، الرقم: 1642، وسنده لا بأس به كما في الترغيب والترهيب للمنذري، الرقم: 2572)

Si Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu ay nag-ulat na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Sinuman ang bibigkas ng Salawat sa akin, ang kanyang Salawat ay makakarating sa akin (sa pamamagitan ng mga anghel), at ako ay tutugon sa kanyang Salawat, at sampung kabutihan ang isinulat para sa kanya.”

Sa isa pang Hadith, si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Ang sinumang pumupunta sa aking libingan at maghatid ng Salaam, ako ay mamamagitan para sa kanya sa Araw ng Qiyaamah.” (Sunan Darraqutni #1642)
Ang Pagpapala ng mga Ahaadith ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 

Ang Sayyiduna Abu Ahmad, Abdullah bin Bakr bin Muhammad rahimahullah , minsang kanyang binanggit, “Ang kaalaman na may pinakamaraming pagpapala, na siyang pinakadakilang kaalaman, at higit na kapaki-pakinabang sa mundong ito at ang susunod, pagkatapos ng kaalaman sa kitaab ng Allah ta’ala, ay ang kaalaman sa mga Pinagpalang Ahaadith ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Makakamit ng isang tao ang pinakamaraming pagpapala sa pamamagitan ng mga Ahaadith dahil sa masaganang Salawat na kanyang bibigkasin sa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kapag nagbabasa ng mga pinagpalang Ahaadith. Ang mga pinagpalang Ahaadith ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay tulad ng mga hardin kung saan makikita mo ang bawat anyo ng kabutihan, kabanalan, kagandahan at zikr.” (AlQawlul Badee pg. 287)

Suriin din ang

Ang Sumpa ng Jibreel alayhis salam at ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 

عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر فحضرنا …