Kabutihan ng Muadhin (taga pagtawag ng Adhaan) – 1

Ang Adhaan ay kabilang sa mga kapansin-pansing katangian ng relihiyong ng Islam. Ang Islam ay nagbigay ng malaking karangalan sa lahat ng tumatawag ng adhaan, na nag-aanyaya sa mga tao patungo sa salaah. Sa Araw ng Qiyaamah, hahangaan ng mga tao ang mga dating tumatawag ng adhaan sa mundo dahil sa kanilang kagalang-galang na posisyon at matayog na katayuan sa Kabilang-Buhay. Binibigyang-diin ng maraming Ahaadith ang mga dakilang birtud at napakalaking gantimpala na nakalaan para sa mga tumatawag ng adhaan.

1. Ang muadhin ay magtatamasa ng isang iginagalang na posisyon sa Araw ng Qiyaamah.

عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة (صحيح مسلم، الرقم: 387)

Iniulat ni Sayyiduna Mu’aawiyah radhiyallahu anhu, “Narinig ko ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na nagsabi, ‘Katotohanang ang mga muadhin ay magkakaroon ng ‘pinakamahabang leeg’ sa Araw ng Qiyaamah.'”

Sa Hadith na ito, ang literal na kahulugan ng pagkakaroon ng ‘pinakamahabang leeg’ ay hindi nilayon. Sa halip, ang kahulugan ng pagkakaroon ng ‘pinakamahabang leeg’ ay sila ay makakamit ang mga natatanging posisyon ng karangalan.

2. Ang mga muadhin ay mailalagay sa bundok ng musk sa Araw ng Qiyaamah.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ورجل يؤم قوما وهم به راضون وعبد أدى حق الله وحق مواليه (سنن الترمذي، الرقم: 2566)

Si Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ay nag-ulat na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Tatlong pangkat ng mga tao ang mapupunta sa mga bundok ng musk (sa Araw ng Qiyaamah), at ang mga nauna at huling mga tao ay maiinggit sa kanilang posisyon. Ang una ay ang taong tumatawag ng adhaan araw-araw para sa limang araw-araw na salaah. Ang pangalawa ay ang taong nanguna sa mga tao sa salaah habang sila ay nalulugod sa kanya (i.e. tinupad niya ang obligasyon ng salaah sa tamang paraan nito). Ang pangatlo ay ang alipin na tumupad sa mga karapatan ng Allah ta’ala at sa mga karapatan ng kanyang mga amo.”

 

Suriin din ang

Mga Kabutihan ng Musjid – 1

 1. Ang mga masjid ay idineklara bilang pinakamamahal na lugar sa Allah ta’ala. عن أبي …