Ang Tunay na Kuripot

عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي (سنن الترمذي، الرقم: 3546، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب)

Si Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma ay nag-ulat na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Ang tunay na kuripot ay yaong sa kanyang harapan ay binanggit ang aking pangalan, ngunit hindi niya binibigkas ang Salawat sa akin.”

Suriin din ang

Ang mga babala para sa mga nagpapabaya sa pagbigkas ng Salawat

Ang isang tao ay karaniwang nagpapahayag ng pasasalamat sa isang tao ayon sa pabor na …