Babala sa mga Taong Nagpapabaya sa Pagbigkas ng Salawat

Dahil napakadakila ng kabutihan ng Salawat, ipinaalam ni Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa Ummah ang malaking kawalan ng mga taong nagpapabaya sa pagbigkas ng Salawat sa kanya.

ن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب (شعب الإيمان، الرقم: 1470، وهو حديث صحيح كما في القول البديع صـ 317)

Si Sayyiduna Abu Sa’eed Khudri radhiyallahu anhu ay nag-ulat na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Ang mga taong uupo sa anumang pagtitipon kung saan hindi nila binibigkas ang Salawat para kay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ito ay magiging isang dahilan ng panghihinayang nila (sa araw ng Qiyaamah) , kahit pa man sila ay maaaring makapasok sa Jannah, pero dahil sa kanilang makikita ang gantimpala (na hindi nila nakuha sa pamamagitan, ng pagpapabaya sa pagbigkas ng Salawat).”

Suriin din ang

Ang mga Anghel na Dumadagsa sa mga Pagtitipon ng Zikr

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه …