Ang Malapit na Ugnayan sa pagitan ng Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) at Sayyiduna Ali (radhiyallahu anhu)

Suriin din ang

Ang Espesyal na Dua ng Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) para kay Sayyiduna Sa’d (radhiyallahu anhu)