Ang Pagsagot sa Adhaan – 2

2. Kapag sinabi ng muadhin na (hayya alas salaah) at (hayya alal falaah), dapat bigkasin ang (la hawla wa la quwwata illa billaah).

عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر … ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله )صحيح مسلم، الرقم: 385(

Si Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ay nag-ulat na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Kapag ang muadhin ay nagsabi ng (Allahu Akbar, Allahu Akbar), pagkatapos ay dapat mong sabihin (Allahu Akbar, Allahu Akbar) … at kapag sinabi niyang (hayya alas salaah), dapat mong sabihin na (la hawla wa la quwwata illa billaah), at kapag sinabi niyang (hayya alal falaah), dapat mong sabihin na (la hawla wa la quwwata illa billaah).”
3. Sa adhaan ng Fajr, kapag ang muadhin ay tumawag ng (Assalatu khayrum minan nawm), tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi ng sadaqta wa bararta.

4. Mustahab/kaaya-aya para sa nagbabasa ng Quraan Majeed o dhikr na huminto muna at tumugon sa adhaan.

Suriin din ang

Mga Kabutihan ng Musjid – 1

 1. Ang mga masjid ay idineklara bilang pinakamamahal na lugar sa Allah ta’ala. عن أبي …