Ang mga Anghel na Naghahatid ng Salawat at Salaam ng Ummah

Maraming Ahaadith na naiulat tungkol sa Salawat at Salaam ng Ummah na ipinaparating sa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ang Allah ta’ala ay nagtalaga ng isang buong pangkat ng mga anghel na nakatuon para sa dakilang gawaing ito ng pagkolekta ng Salawat at Salaam ng Ummah at ihatid ito sa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.
Iniulat sa isang Hadith na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Kapag binibigkas mo ang Salawat sa aking libingan, naririnig ko ang iyong Salawat, at kapag binibigkas mo ang Salawat mula sa malayo, kung gayon ang iyong Salawat ay ipinarating sa akin (sa pamamagitan ng mga anghel).”
Sa isang Hadith, binanggit ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, “Kapag ang sinumang tao ay nag Salaam sa akin, kung gayon ang Allah ta’ala ay nagpapahintulot sa aking kaluluwa na maibalik sa aking katawan hanggang sa tumugon ako sa Salaam.”

Suriin din ang

Ang Sumpa ng Jibreel alayhis salam at ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 

عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر فحضرنا …