Pakikipag kamay/Musafahah kasama si Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa Araw ng Qiyaamah

قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم خمسين مرة صافحته يوم القيامة (القربة لابن بشكوال، الرقم: 87، وقد سكت عنه السخاوي في القول البديع صـ 289، ويفهم من سكوته أن الحديث معمول به عنده، ولذلك ذكره في كتابه)

Iniulat na ang Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Sinuman ang bumigkas ng Salawat sa akin ng limampung beses araw-araw, ako ay magsasagawa ng musaafahah (pagkakamay) sa kanya sa araw ng Qiyaamah.”

Pagbigkas ng Salawat bago matulog

Si Muhammad bin Sa’eed bin Mutarrif rahimahullah ay isang matuwid at banal na tao. Isinalaysay niya ang sumusunod na pangyayari:

Ginawa kong ma’mool (pang-araw-araw na gawain na ibaadah) ang pagbigkas ng isang tiyak na bilang ng Salawat kay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuwing gabi sa pagpahinga sa kama.

Isang gabi, nang ako ay nasa aking silid, natapos ko ang pagbigkas ng Salawat at nakatulog. Habang ako ay nakatulog, ako ay nanaginip kung saan nakita ko na ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay pumasok sa aking silid sa pamamagitan ng pintuan. Sa kanyang pagpasok, ang buong silid ay naliwanagan ng kanyang pinagpalang noor.

Ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam pagkatapos nun ay lumingon sa akin at nagsabi, “Iharap mo sa akin ang bibig na ito kung saan binigkas mo ang masaganang Salawat sa akin upang mahalikan ko ito.” Nahihiya akong iharap ang aking bibig kay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kaya iniharap ko ang aking pisngi sa kanya. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam pagkatapos ay inilagay ang kanyang pinagpalang bibig sa aking pisngi at hinalikan ito.

Kaagad pagkatapos noon, nagising ako mula sa panaginip sa estado ng matinding pananabik at ginising ko din ang aking asawa na natutulog sa aking tabi. Sa paggising, nakita namin na ang buong silid ay napuno ng amoy ng musk dahil sa halimuyak na nagmumula sa pinagpalang katawan ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ang halimuyak ng musk mula sa pinagpalang halik ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nanatili sa aking pisngi sa loob ng walong araw. Sa bawat araw ng walong araw, naaamoy ng aking asawa ang halimuyak na ito sa aking pisngi. (Al-Qawlul Badee pg. 288)