Ang Propesiya ng Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) para kay Sayyiduna Sa’d (radhiyallahu anhu)

Suriin din ang

Ang pagsagot ng Allah Ta’ala sa mga Dua ni Sayyiduna Sa’d (radhiyallahu anhu)