Ang pagkakaroon ng Pagmamahal kay Sayyiduna Ali (radhiyallahu ‘anhu) ay isang Palatandaan ng Imaan

Suriin din ang

Ang Espesyal na Dua ng Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) para kay Sayyiduna Sa’d (radhiyallahu anhu)