Ang Salawat ay Tinitimbangin ng Buong Sukat

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد  (سنن أبي داود، الرقم: 982، وسكت عليه هو والمنذري في مختصره، الرقم: 981)

Si Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay nagsalaysay na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Ang sinumang nagnanais na ang kanyang Salawat ay titimbangin nang buo (sa gayon ay tatanggap ng buong gantimpala para sa kanyang Salawat) kapag binibigkas niya ang Salawat sa amin, ang Ahlul Bayt, kung ganon ay dapat niyang bigkasin ang sumusunod na Salawat:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

O Allah ta’ala! Magpadala ka ng mga pagbati kay Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ang hindi marunong bumasa at sumulat na Nabi, ang kanyang mga asawa, ang mga Ina ng mga Mananampalataya, ang kanyang mga mga kaapuapuhan at ang kanyang sambahayan, tulad ng Iyong ipinadala ng mga pagbati sa pamilya ni Ebrahim alayhis salam, katotohanang Ikaw ay higit na karapat-dapat na papurihan, pinakadakila.
Isang Paraan ng Pagkamit ng Pamamagitan ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam
Si Sayyiduna Qutb Al-Halabi rahimahullah ay nagbanggit:
Isang beses nang magkita kami ni Abu Ishaaq Ebrahim bin Ali bin Atiyyah At-Taleedami rahimahullah. Sinabi niya sa akin, “Ako ay biniyayaan ng pinagpalang pagkita ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa isang panaginip. Nang makita ko siya, sinabi ko sa kanya, ‘O Sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam! Hinihiling ko sa iyo na mamagitan ka para sa akin sa araw ng Qiyaamah!’ Sumagot ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ‘Bigkasin mo ang masaganang Salawat sa akin.’” (Al Qawlul Badee pg. 267)

Suriin din ang

Ang Sumpa ng Jibreel alayhis salam at ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 

عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر فحضرنا …